Etický kodex

Etický kodex člena RPHA

Statut člena RPHA

Statut člena Akademie, tím veškeré nabízené výhody a benefity ze strany klubu z tohoto statutu vyplývající, získá pouze hráč, který splní tyto podmínky:

• bude v dané sezoně v kádru extraligového družstva mladšího dorostu, staršího dorostu, nebo juniorů HC Plzeň 1929,
• bude v dané sezoně studentem aktivně studujícím SŠ (neopakuje víc jak jeden ročník), nebo absolventem středního vzdělání,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku hodnocen stupněm PROSPĚL. Nesmí být v pololetí ani na konci školního roku celkově hodnocen stupněm NEPROSPĚL (ani v jednom předmětu nesmí být hodnocen stupněm NEDOSTATEČNÝ), nebo NEHODNOCEN. Pokud bude mít z opodstatněných důvodů odloženou klasifikaci, musí ihned po splnění dodat výsledky klasifikace zástupci pro spolupráci se školou,
• bude mít ve škole minimálně 70 % docházku. K výjimečným případům a případům dlouhodobé absence (zranění, nemoc) bude přistupováno individuálně,
• nesmí mít v pololetí ani na konci školního roku žádné neomluvené hodiny,
• bude ve škole v pololetí i na konci školního roku z chování hodnocen pouze stupněm VELMI DOBRÉ. Nesmí být hodnocen stupněm USPOKOJIVÉ, nebo NEUSPOKOJIVÉ,
• zaplatí roční nadační příspěvek ve výši 2 000 Kč.
• stvrdí svým podpisem tohoto Etického kodexučlena RPHA své členství v RPHA. Po dosažení plnoletosti tak učiní samotný hráč, u hráčů mladších 18 let zákonný zástupce hráče.
• v případě, že si hráč neplní výše uvedené školní povinnosti a studuje na soukromé Sportovní a podnikatelské střední škole a má slevu na školném, bude škole hradit školné v plné výši

Výhody člena RPHA

Hráč, který bude členem Akademie, bude mít mnoho výhod a benefitů. Tyto budou jak ze strany klubu, tak i ze strany ostatních subjektů podílejících se na provozu Akademie: města Plzeň, Plzeňského kraje a ČSLH.

• podle kategorie dostane zdarma stanovený počet nových holí: ELMD - 5, ELSD - 10, JUN - 15 ks na sezonu. Brankáři dostanou brankářské hole podle kategorie ELMD - 3, ELSD - 4, JUN - 5 ks na sezonu. Hole musí použít pouze pro svoji potřebu, jinak je povinen je vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát se svými vlastními holemi, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu hole neposkytne. Zlomenou hůl vždy odevzdá, kvůli evidenci, hospodáři Akademie a dostane místo ní novou,

• dostane zdarma brusle, helmu, chrániče ramen, loktů, holení, kalhoty, rukavice. Podle potřeby dostane hráč další nové kusy výstroje a výzbroje vždy po odevzdání těch starých. Hráč je tedy povinen rozbitou či poškozenou výstroj a výzbroj vždy vrátit klubu. V případě, že hráč chce hrát ve vlastní části výstroje, nahlásí tuto skutečnost hospodáři Akademie a klub mu ji neposkytne. Brankáři budou zdarma vybavení výstrojí a výzbrojí podle potřeby. Vše bude evidováno v osobní Kartě hráče. Ostatní drobné vybavení a části výstroje si hradí hráč sám,

• bude zdarma vybaven oblečením na přípravu mimo led (tepláková souprava, kraťasy, 2 x tričko s krátkým rukávem) a na zimní období zimní bundou a kulichem. Za zvýhodněnou cenu bude mít k dispozici sportovní obuv a ponožky, ribana, další trička, funkční zimní čepici a další, dle nabídky dodavatele,
• zdarma bude moci využívat městskou dopravu, po zajištění od Města Plzeň,
• bude mít v sezoně (září – březen) zdarma k dispozici večeři na zimním stadionu. Vždy po tréninkovém procesu daného dne bude společná týmová večeře. Toto jídlo bude povinné pro všechny členy Akademie, mimo hráčů ubytovaných v Domově mládeže,
• v měsících květnu, červnu a srpnu bude mít možnost se stravovat v restauraci na stadionu za zvýhodněnou cenu, vždy bude upřesněno,
• bude mít zdarma zajištěno stravování po venkovních zápasech,
• v pondělí a v úterý bude podle rozpisu, nebo aktuální potřeby, moci zdarma využívat služeb maséra, fyzioterapeuta a regenerační procedury přímo na zimním stadionu,
• v případě zranění bude moci využívat služeb smluvního lékaře ve FN Plzeň, vždy je nutno nejdříve informovat trenéra dané kategorie, který bude lékaře následně kontaktovat
• před sezonou zdarma absolvuje povinnou zdravotní prohlídku a v kategoriích ELSD, JUN také zátěžové testy,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat rozcvičovnu a střelnici na zimním stadionu,
• podle potřeby může hráč kdykoliv využívat prostory studovny v tiskovém středisku.

Povinnosti člena RPHA

Tím, že se hráč stane členem Akademie, se zavazuje k tomu, že bude:

• svým jednáním a chováním nejen na stadionech, ale i na veřejnosti a ve škole vzorně reprezentovat sebe i klub HC Plzeň 1929,
• ihned řešit problematické situace ve škole se zástupcem klubu pro školní záležitosti,
• být s ním v pravidelném kontaktu a vždy čtvrtletně vykazovat prospěch, zameškané hodiny a chování,
• ihned řešit problematické situace s trenéry ve svém družstvu, popř. se šéftrenérem,
• nosit týmové oblečení na zápasy, popř. na jiné klubem pořádané, ale v rámci možností i na ostatní veřejné, akce.
Ztráta statutu člena RPHA • hráč, který z jakéhokoliv důvodu ztratí statut člena Akademie, se bude podílet na výdajích klubu na hráče uhrazením obvyklých klubových členských příspěvků ve výši 13 000 Kč/sezona. • pokud bude hráč z nějakého předmětu ve škole průběžně klasifikován stupněm NEDOSTATEČNÝ, nebo bude mít nižší, než 70 %, docházku do školy, nebude klubem uvolňován na ranní tréninky. Do doby, než si vše doplní, napraví a nahradí. Ranní tréninky nesmí být na úkor školní docházky, či prospěchu. Pokud bude problém přetrvávat, bude se na trenérské radě Akademie řešit jeho zápasové vytížení, či statut člena Akademie, • při závažnějším porušení tohoto kodexu, lidských práv, Školního řádu, či Vnitřního řádu DM, může být hráč, v krajním případě, vyloučen z Akademie. Ubytování a stravování členů RPHA v Domově mládeže Klub zajistí zdarma ubytování a stravování hráčům mimo region, kteří působí v ELMD, ELSD, JUN. To budezajištěno v Domově mládeže SPŠ dopravní v Karlovarské ul. • hráči, kteří budou v Domově mládeže ubytováni, se řídí Vnitřním řádem Domova mládeže a zároveň předpisy a pokyny RPHA, • hráči budou mít zajištěnu stravu ve formě snídaní, obědů a večeří. Snídaně a večeře v jídelně Domova mládeže, obědy ve škole kde studují. Nebudou tedy zahrnuti do systému stravování po tréninkovém dni na zimním stadionu.

Aktuálně na webu

Pozvánka na zápasy mládežníků

Junioři jdou po dlouhé době na věc, starší a mladší dorost hraje venku!

Matyáš Kantner #53

Matyáš Kantner #53: S Petrem Kodýtkem hrajeme v lajně již od druhé třídy

Rozhovor Ladislav Čihák

Nesmíme žít z dosavadního úspěchu, pak můžeme dojít daleko, věří trenér Čihák

Partneři HC Škoda Plzeň

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
ŠKODA JS a.s. InterCora, spol. s r. o. BIOTRONIK Apex SBS IVA, s.r.o Interobal k.s.
WSM Střída ASTRO KOVO PLZEŇ, s.r.o.
Vyhraj Rapida